Šis dokuments iepazīstina jūs ar noteikumiem un noteikumiem, kas tiek izmantoti šajā vietnē.

Paldies, ka apmeklējāt šo vietni. Šī vietne (ieskaitot paziņojumu par privātumu un sīkfailus) sniedz jums informāciju par pašas Vietnes (turpmāk — “Vietne”) lietošanas noteikumiem (turpmāk — “Lietošanas noteikumi”). Šie lietošanas noteikumi un visi piemērojamie likumi un noteikumi reglamentē piekļuvi vietnei, kā arī tās lietošanu. Piekļūstot šai vietnei un izmantojot to, jūs bez atrunām un ierobežojumiem piekrītat šiem lietošanas noteikumiem un ar šo jūs piekrītat, ka attiecīgie lietošanas noteikumi aizstāj visus citus līgumus par šo tēmu starp AS Alida Tūrs un Jums. Ja jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem bez rezervācijas vai ierobežojumiem, lūdzu, pametiet šo vietni.

Šo vietni pārvalda AS Alida Tūrs.

Piekļuve vietnei

Lietotāji var īslaicīgi piekļūt vietnei un AS Alida Tūrs patur tiesības modificēt, grozīt vai atsaukt attiecīgo vietnes sniegto pakalpojumu bez iepriekšēja brīdinājuma (skatīt zemāk). AS Alida Tūrs neatbild par gadījumiem, ja kāda iemesla dēļ vietni nevar sasniegt jebkurā laikā vai noteiktā laika periodā.

AS Alida Tūrs ir tiesības aizliegt un / vai pārtraukt vietnes izmantošanu (vai atsevišķu tās pakalpojumu darbību) jebkuram lietotājam, ja AS Alida Tūrs ir pamats uzskatīt, ka šī piekļuve var apdraudēt AS Alida Tūrs un / vai lietotāju un / vai jebkuru trešo personu puses, kā arī ja attiecīgais lietotājs ir pārkāpis Vietnes lietošanas noteikumus un / vai tiesību aktus.

AS Alida Tūrs ir tiesības laiku pa laikam ierobežot piekļuvi vietnei vai tās atsevišķām daļām. AS Alida Tūrs regulāri atjaunina vietnē pieejamo informāciju un viņam ir tiesības jebkurā laikā mainīt tās saturu. Ja nepieciešams, AS Alida Tūrs var apturēt piekļuvi vietnei vai pārtraukt tās darbību uz nenoteiktu laiku.

Satura īpašumtiesības

Vietne, visas autortiesības un jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības uz tekstu, dizainu, logotipiem, grafikām, ikonām, attēliem un citiem Vietnes materiāliem (turpmāk — “Saturs”) ir AS Alida Tūrs īpašums vai tiek izmantotas Vietnē kopā ar attiecīgā īpašnieka atļauja.

Vietnes izmantošana

Vietnes AS Alida Tūrs lietotājiem ir tiesības:

-piekļūt Vietnes sadaļām, kas domātas publiskai piekļuvei;

-lai lejupielādētu saturu, bet tikai informatīvai, nekomerciālai, personīgai bezpeļņas lietošanai ar nosacījumu, ka lietotājs nenoņem, nemaina un neizpauž saturu, saturu vai paziņojumus saturā (piemēram, autortiesības un citus paziņojumus par īpašumtiesībām).

Kad lietotājs izmanto vietni, viņam vai viņai nav atļauts:

-piekļūt Vietnei, apejot drošības sistēmas;

-modificēt, grozīt vai izmantot jebkuru šīs tīmekļa vietnes materiālu jebkādā citā veidā, izņemot atļauto.

Datu vākšana un izmantošana

Ja jūs pieprasāt, lai mēs sniegtu pakalpojumu vai nosūtītu preces, jūsu personas dati tiks izmantoti bez jūsu skaidras piekrišanas tiktāl, cik tas nepieciešams šī pakalpojuma sniegšanai vai pasūtījuma apstrādei. Tas jo īpaši ietver jūsu datu pārsūtīšanu transporta uzņēmumiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Kad pasūtījums būs izpildīts, jūsu dati tiks bloķēti turpmākai izmantošanai un izdzēsti, beidzoties likumā noteiktajam glabāšanas periodam, ja vien jūs neesat skaidri apstiprinājis turpmāku izmantošanu.

Atruna

Šīs Vietnes saturā var būt neprecizitātes vai drukas kļūdas. Šī vietne var tikt neregulāri mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr AS Alida Tūrs nav atbildīgs par tīmekļa vietnē pieejamās informācijas regulāru atjaunināšanu. Turklāt AS Alida Tūrs negarantē, ka šī vietne darbosies bez traucējumiem vai kļūdām vai ka šī vietne ir saderīga ar jūsu datoru, programmatūru, aparatūru vai ka šī vietne vienmēr būs droša.

AS Alida Tūrs pieliek visas pūles, lai uzturētu Vietnes saturu un nodrošinātu tā pieejamību. Tomēr lietotāji ar šo piekrīt, ka AS Alida Tūrs ir tiesības uz laiku vai neatgriezeniski mainīt vai / vai izbeigt Vietnes darbību daļēji vai pilnībā, iepriekš vai bez iepriekšēja lietotāju brīdinājuma, ja piekļuvi ietekmē vietnes aprīkojums. lietotājs, citi sakaru tīkli, ievērojams skaits cilvēku, kuri cenšas piekļūt vietnei vienlaikus vai kāda cita iemesla dēļ.

AS Alida Tūrs patur tiesības jebkurā laikā uz laiku vai uz visiem laikiem apturēt visas vietnes vai tās daļas darbību, lai uzturētu vai atjauninātu vietni vai kāda cita iemesla dēļ, izmantojot nepieciešamos līdzekļus.

Vīrusi, uzlaušana un citi noziegumi.

Jums nav atļauts ļaunprātīgi izmantot vietni, apzināti ieviešot vīrusus vai citus materiālus, kas var būt ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jums nav atļauts mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi vietnei, serverim, kurā vietne tiek mitināta, vai jebkuram serverim, datoram vai ar vietni saistītai datu bāzei. Visas iepriekš minētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem tiek uzskatītas par noziedzīgiem nodarījumiem, un jūs esat atbildīgs par jebkuru pārkāpumu.

Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījuši tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var piesārņot jūsu datortehniku, programmatūru, datus vai citu patentētu materiālu, kad jūs izmantojat vietni vai lejupielādējat no tās vai citām saistītajām vietnēm materiālus. Saskaņā ar labu datorpraksi ieteicams skenēt (izmantojot komerciāli pieejamu un atjauninātu vīrusu skenēšanas programmatūru) visus materiālus un / vai saturu, kam piekļuvis Vietne vai lejupielādēts no tā.

Saites uz trešo pušu vietnēm

Šī vietne var sniegt saites uz citām ārējām vietnēm, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējo vietni var atvērt pilnekrāna režīmā un tā var parādīties Vietnē, lai jūsu ērtības atgrieztos Vietnē. AS Alida Tūrs nav saistīts ar ārējām vietnēm un nav atbildīgs par to saturu.

Noteikumu pārskatīšana

AS Alida Tūrs patur tiesības jebkurā laikā pārskatīt šos lietošanas noteikumus, atjauninot šo ierakstu bez iepriekšēja brīdinājuma. Šie grozījumi jums ir saistoši, tāpēc mēs iesakām laiku pa laikam apmeklēt šo lapu, lai pārskatītu pašreizējos lietošanas noteikumus. Jūs nevarat grozīt šos lietošanas noteikumus, ja vien jums nav izteikta rakstiska AS Alida Tūrs vispārīgo noteikumu atļauja.

Uz šiem lietošanas noteikumiem un vietnes izmantošanu attiecas Latvijas Republikas likumi, neņemot vērā likuma izvēli. Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesām ir ekskluzīva jurisdikcija visos strīdos, kas izriet vai ir saistīti ar šiem lietošanas noteikumiem un / vai vietni, vai gadījumos, kad šie lietošanas noteikumi un / vai vietne ir svarīgs faktors.

Tīmekļa vietnes, lietošanas noteikumu un visu elektronisko paziņojumu drukātā kopija ir pieņemama tiesām vai administratīvajām iestādēm. Ar šo jūs atzīstat, ka šie lietošanas noteikumi un vietnes izmantošana nerada kopuzņēmumu, partnerattiecības vai nodarbinātību un nepiešķir nekādas pārstāvības tiesības starp AS Alida Tūrs un sevi.